Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2018

ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔

အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ ၁။ ဦးျမင့္ေက်ာ္ (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး) ၂။ မေဝမာသိမ့္ (တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ၁) ၃။ ကိုေဇာ္ထုိက္ (တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ၂) ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ ၅။ မသက္ထားေဆြ ၆။ ကိုေဇယ်ာလိႈင္ လူမႈေရးေကာ္မတီ ၇။ မတင္ဇာေအာင္ ၈။ ကိုသန္းေဌး ဘ႑ာေရးေကာ္မတီ ၉။ မေအးေအးဇင္ ၁၀။ ကိုေက်ာ္ေဇယ်ာထြန္း ျပင္ပဆက္ဆံေရးႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီ ၁၁။ ကိုဇာနည္ဝင္း ၁၂။ ကိုေကာင္းထက္စံ မိတ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ေျမလတ္ဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ ၁၃။ ကိုမင္းညိဳ ေတာင္ပိုင္းဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ ၁၄။ ကိုေဇာ္လြင္ထြဋ္ ဧရာဝတီဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ ၁၅။ ဆလိုင္းသန္႔စင္ Taungyi Journalist Association ၁၆။ ကိုေနလင္းသိုက္ မိတ္ဘက္သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ MJN ၏ လက္ေအာက္ခံမဟုတ္ဘဲ  အဖြဲ႔အစည္းစည္းမ်ဥ္းအသီးသီးျဖင့္ လြတ္လပ္စြာရပ္တည္ၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ၿပီး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ပိုမို ျမန္ဆန္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ မိတ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ထပ္မံထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္အမႈေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တန္းတူ ေျ

အနက္ေရာင္ထီးကမ္ပိန္း

The Voice သတင္းဌာနမွ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကိုေက်ာ္မင္းေဆြႏွင့္ သေရာ္စာေရးသူ ၿဗိတိသွ်ကိုိကုိေမာင္တို႔ကို တပ္မေတာ္မွ တရားလိုျပဳလုပ္ကာ တရားစြဲဆိုသည့္ ကိစၥတြင္ MJN အေနျဖင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္သည့္ လုပ္ရပ္ဟု သံုးသပ္သျဖင့္ လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါအခ်ိန္က ေခတ္စားခဲ့ၿပီး စြဲဆိုခဲ့ေသာ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) (အာမခံမရ) ကို ျပင္းထန္စြာ ဆန္႔က်င္ခဲ့ပါသည္။ အနက္ေရာင္ထီးမ်ားတြင္ ၆၆ (ဃ) ကို အလိုမရွိသည့္ လိုဂို၊ We Stand With The Voice စာတန္းျဖင့္ သတင္းသမား ၂ ဦးကို ေထာက္ခံရပ္တည္ခဲ့သည့္ ကမ္ပိန္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ရံုးခန္းေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္း

၂၀၁၈ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ "ဦးဝီရသူအားအေရးယူရန္သံဃာေတာ္မ်ားႏိႈးေဆာ္ျခင္း"အမည္ျဖင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၃၅ လမ္းရွိ မိမိတို႔ MJN ရံုးကို တိုက္ခန္းပိုင္ရွင္က ဆက္လက္ငွားရမ္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း အသိေပးလာသျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ရသည္။ လတ္တေလာ အခန္းေနရာရွာေဖြေနဆဲအခ်ိန္တြင္ Myanmar Now သတင္းဌာနက ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ားအတြက္ ယာယီေနရာေပးအပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ပုစြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ လမ္း ၅၀ အေပၚဘေလာက္သို႔  ၂၀၁၈ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔က ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသည္။ 

ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္မွစီစဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ "သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကာတြန္းျပပြဲ"မွတ္တမ္းမ်ား

သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ ကာတြန္းျပပြဲကို ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ၂၈ ရက္ေန႔အထိက်င္းပခဲ့သည္။ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ ရံုးခန္းတြင္ ငွားရမ္းထားသည့္ တိုက္ခန္းပိုင္ရွင္က ဆက္လက္ငွားရမ္းရန္ အဆင္မေျပသည့္အခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ျပပြဲကိုပါ တားျမစ္ေနသည့္ၾကားက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လႈပ္ရွားမႈလည္းျဖစ္သည္။ ဖမ္းဆီးထားခံရေသာ ရိုက္တာ သတင္းေထာက္ ၂ ဦးျဖစ္သည့္ ကုိေက်ာ္စိုးဦးႏွင့္ကိုဝလံုးတို႔ ျဖစ္ရပ္အပါအဝင္ ျမန္မာ့သတင္းမီဒီယာေလာက သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္က်ဆံုးေနသည့္အေပၚ ျပဳလုပ္သည့္ လႈပ္ရွားမႈလည္းျဖစ္သည္။ လႈပ္ရွားမႈ၏ ထူးျခားခ်က္အေနျဖင့္ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္၏ မိတ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ကြန္ရက္မ်ားထံသို႔ အဆိုပါ ကာတြန္းမ်ားကိုေပးပို႔ၿပီး နယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း ျပပြဲမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္သည္။ ေတာင္ပိုင္းဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္၊ ေျမလတ္ဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္တို႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနဆဲျဖစ္သည္။  ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္

ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ သမိုင္းအက်ဥ္း

ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ Myanmar Journalist Network(MJN)အဖြဲ႕အစည္းကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ လ ၂ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ သတင္းေထာက္ ၃၅ ဦးျဖင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ကာလတြင္ ပထမဆံုး ေပါေပါက္ခဲ့ေသာ သတင္းေထာက္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕အစည္း ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ လိုအပ္ေသာ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းကို အဖြဲ႕စတင္တည္ေထာင္သူမ်ားက စုေပါင္းေရး ဆြဲၿပီး အစည္းအေဝးေခၚကာ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အဖြဲ႕အစည္းသို႔ သတင္းေထာက္မ်ား အထူးသျဖင့္ လူငယ္သတင္းေထာက္မ်ား အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ေရး အတြက္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အႏွံ႔သို႔ သြားေရာက္စည္းရံုးခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွအပ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တည္ေထာင္ေသာ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားကို ၎တို႔ဘာသာ ရပ္တည္ရွင္သန္ႏိုင္ၿပီး သတင္းေထာက္မ်ားအက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အားေပးေထာက္ခံခဲ့သည္။ စတင္ဖြဲ႕စည္းစတြင္ သတင္းေထာက္မ်ား သာေရးႏွင့္နာေရးကိစၥမ်ားကို အေရးထားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ သတင္းသမားမ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္၊ သတင္းသမားမ်ား အရည္အေသြးတိုးတက္ရန္ ႏွင့္မီဒီယာေလာက ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ မီဒီယာေလာက ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွတစ္ဆင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအားတ